MASALAH BERSUMPAH DENGAN TALAK

 

Kategori  :  Munakahat

 

Isu Dan Masalah :

 

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan telah menghantar sepucuk surat kepada Urusetia Jemaah Ulama’ untuk meminta pandangan ahli Jemaah Ulama’ tentang masalah bersumpah dengan talak di mana sesetengah Hakim Mahkamah Syariah berpendapat Hakim tidak boleh menyuruh seseorang bersumpah dengan talak berdasarkan satu nas di dalam kitab Mughnil Muhtaj juzuk 4, halaman 473 menyebut:

 

“ ولا يجوز لقاض ان يحلف احدا بطلاق”.

 

Mesyuarat dimaklumkan bahawa pendapat ini bercanggah dengan amalan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan yang mana hakim akan menjatuhkan hukuman ke atas suami supaya bersumpah menafikan dakwaan isteri yang mendakwa bahawa si suami telah melafazkan talak ke atasnya tetapi tidak ada saksi yang mendengarnya. Jika pendapat tersebut diterima maka hakim tidak boleh memerintah si suami untuk menafikan dakwaan tersebut.

 

 Keputusan  :

 

Mesyuarat Jemaah  Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang kali 1/2002 di Bilik Mesyuarat Tingkat Empat Majlis Agama Islam Kelantan  pada 18 Ogos 2002 telah membincangkan isu Masalah Bersumpah Dengan Talak dan telah bersetuju  memutuskan seperti berikut:

 

  1. Pendapat yang menyatakan bahawa hakim tidak boleh menyuruh si suami bersumpah menafikan dakwaan isterinya yang mendakwa si suami telah melafazkan talak keatasnya tetapi tidak ada saksi yang mendengarnya berdasarkan nas “لا يجوز لقاض ان يحلف احدا بطلاق” adalah tidak tepat.

 

  1. Amalan yang diguna pakai oleh Mahkamah Syariah Negeri Kelantan iaitu hakim akan menjatuhkan hukuman ke atas suami supaya bersumpah menafikan dakwaan isteri yang mendakwa bahawa si suami telah melafazkan talak ke atasnya tetapi tidak ada saksi yang mendengarnya dan jika si suami enggan bersumpah akan dijalankan sumpah rad ( يمين مردودة  ) ke atas isterinya adalah tidak bercanggah dengan hukum syara’.

 

  1.          Yang dimaksudkan dengan ibarat “لايجوز لقاض ان يحلف احدا بطلاق” ialah hakim tidak boleh menyuruh seseorang bersumpah dengan lafaz talak (تعليق الطلاق). Dinamakan orang bertaklik dengan talak itu sebagai sumpah kerana ianya menghendaki berlaku sesuatu atau menghalang dari membuat sesuatu seperti mana yang dikehendaki oleh orang bersumpah.

 

  1.  Keputusan in dibuat berdasarkan dalil-dalil yang dipetik dari nas-nas  berikut:

 

  1.       حديث رواية مسلم دان أحمد" ولكن اليمين على المدعى عليه" وفي لفظ " البينه على المدعى واليمين على من أنكر".
  2.  حديث زواية البهيقي: وقد فلف النبي(ص)  ركانة بن عبد يزيد على الطلاق إمرأته البته قائلا له: " والله ما أردت الا واحدة؟ قال ركانة: " والله ما أردت الا واحدة. فردها عليه.

                                III.      كتاب مغني المحتاج، جزء 4 هلامن 472

" (فصل) في كيفية الحلف والتغليظ فيه، وفي ضابط الحالف (تغلظ) ندبا (يمين مدع) اليمين المردودة أو مع الشاهد واليمين(و) تغلظ ندبا أيضا يمين (مدع عليه) وأن لم يطلب الخصم تغليظها(فيما ليس بمال ولا يقصد بمال) كنكاح وطلاق ولعان وقود وعتق وايلاء ووصاية ووكالة.

 

IV. كتاب بغية المسترشدين، هلامن 231

                                " علق الطلاق في الشيء وكرره متواليا أو متراخيا لم يتكرر الا أن قصد بالثاني طلاقا ثانيا لا أن قصد التأكيد أو أطلق زاد ولا طريق برجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة

                                  ولا تدخل كفارة اليمين في باب الطلاق أصلا. وانما سموا المعلق يمينا لأن المطلاق إنما يأتي به غالبا لتحقيق شيء أو حث عليه أو امتناع منه كما أن اليمين يأتي بها الحالف كذالك".

 

 Tarikh Keputusan : 18 Ogos 2002

Publish modules to the "offcanvs" position.