FATWA 4

 

Tarikh Keputusan

:

25 Mei 2014

Status Penwartaan

:

Warta Kerajaan

Tarikh Diwartakan

:

26 Mac 2015

No. Rujukan

:

[PU.KN. 1/G/31(30)]

Akta/Enakmen        

:

 

 

 

 

Kategori

:

Sosial Syariah

 

Soalan

:

Fatwa Tentang Hukum menghisap Rokok Dan Shisha Dari Pandangan Islam

 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 dan seksyen 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 ( Bil .4 tahun 1994), Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan  menerusi Jamaah Ulama yang bersidang pada 25 Rejab 1435 Hijrah Bersamaan 25 Mei 2014 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V membuat fatwa seperti berikut :

  1. Bahawa merokok dan menghisap shisha adalah haram pada pandangan Islam.

 

  1. Fatwa ini dibuat berdasarkan hujah - hujah berikut :

 

.           Islam menyuruh agar setiap seseorang itu mengambil yang baik lagi berkhasiat untuk keperluan diri, keluarga dan sebagainya. Rokok dan Shisha tidak termasuk dalam kategori di atas bahkan ia termasuk dalam dalam kategori  “ الخبائث    “ iaitu benda kotor dan jijik kerana pengambilan kedua-dua benda ini boleh membawa kemudharatan kepada penghisap rokok dan shisha serta orang lain di sekitarnya . Perkara ini telah diakuai oleh pakar-pakar perubatan berdasarkan kajian mereka.

Firman Allah Taala :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Ertinya ; dihalalkan kepada mereka benda –benda yang baik dan diharamkan kepada mereka benda-benda yang kotor

(Surah Al-A’ raf: Ayat 157)

2.1                          .           Islam melarang umatnya membiarkan diri sendiri dan orang lain terdedah dengan berbagai bahaya dan kemudaratan. Menghisap rokok dan shisha adalah termasuk dalam kategori membinasakan diri sendiri dan orang lain sama ada jangka pendek atau jangka panjang. Pandangan pakar-pakar perubatan tentang bahaya asap rokok dan shisha kepada penghisap rokok dan orang lain di sekitarnya adalah bukti jelas tentang kemudaratannya.

 

 

Firman Allah Ta’ala:

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

Ertinya: Dan belanjalah harta benda di jalan Allah dan jangan kamu sengaja mencampak diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

                                                            (Surah Al-Baqarah:Ayat 195)

 

Sabda Rasulullah S.A.W:

لا ضرر ولا ضرار

 

Maksudnya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain                                                                       

                                                                 (Hadis riwayat Ahmad)

 

 

2.3.      Membelanjakan wang terhadap perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat amatlah ditegah dalam Islam . Perbuatan sedemikian boleh mendatangkan keburukan dan membawa kepada pembaziran harta, masa dan tenaga.  Menghisap rokok dan shisha termasuk dalam kategori ini. Islam melarang setiap pembaziran seperti firman Alllah :

 

 

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

 Ertinya :  Dan janganlah Engkau berbelanjakan hartamu Dengan    sangat boros .

                                                                                                                                                            ( Surah Al.isra’ : Ayat 26)

 

2.4.       Terdapat kaedah Fiqh yang menegaskan pengambilan sesuatu yang memudaratkan adalah dilarang.

كل ما يضر فاكله او شربه حرام

Ertinya : Setiap yang memudaratkan, maka hukum yang memakannya  atau meminumnya adalah haram.

                           Rokok dan shisha diharamkan memandangkan ia mempunyai keburukan yang besar berdasarkan kepada kenyataan pakar-pakar perubatan.

Publish modules to the "offcanvs" position.