Fatwa  2.

 

Tarikh keputusan        :29hb Oktober,1960

Status Penwartaan     : Warta

Tarikh Diwartakan      : 24hb November 1960

No Rujukan                  : (M.U.I Bil. 60/291).

Akta/Enakmen             : Vol. X111. No. 239

 

 

Kategori  :  Sosial Syariah

 

Soalan      :  FATWA MENGENAI PUJA PANTAI “ DI PANTAI CINTA BERAHI”

       

Rang Persiaran “ Fatwa Jawatankuasa Ulama’ “ Dalam Warta Kerajaan Undang-Undang Majlis Ugama Islam Dan Adat Istiadat Melayu  Dan Mahkamah-Mahkamah Kadhi No 1 Tahun 1953

( Persiaran dibawah bab 42 (4) daripada undang-undang nombor 1/53)

 

Bahawa mengikut bab 43(3) daripada Undang-Undang Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu dan Mahkamah-Mahkamah Kadhi Nombor 1 tahun 1953, Majlis Agama Islam Dan Istiadat Melayu Kelantan menetapkan supaya di siarkan Fatwa bagaimana di bawah ini:

 

Soalan:

Apakah hukumnya terhadap puja pantai “Di Pantai Cinta Berahi” bagaimana cara-cara dan istiadat-istiadat memuja itu ada terkandung di dalam Majalah Mestika keluaran bulan Jun,1960 di muka 16-19?

 

Jawapan:

Istiadat puja pantai seperti yang dilakukan bagaimana yang diceritakan di dalam Majalah Mestika keluaran bulan Jun, 1960, itu hukumnya adalah haram dan perbuatan meminta perlindungan daripada hantu-hantu, puaka-puaka, jin atau sebagainya itu adalah perbuatan sesat yang mana dengan perbuatan yang seperti itu jin-jin, puaka dan hantu syaitan itu menjadikan mereka bertambah-tambah sesat lagi, seperti Firman Tuhan di dalam Al-Quran ayat 6 surah Al-Jin, yang bererti “ Sesunggunya ada lelaki daripada bangsa Manusia, mereka meminta perlindungan dari lelaki bangsa Jin, maka dengan sebab perbuatan yang seperti itulah jin-jin itu menjadikan bertambah-tambah sesat”.

Publish modules to the "offcanvs" position.