FATWA 15.

 

Tarikh keputusan    : 15hb. Januari 2006

Status Penwartaan : Warta

Tarikh Diwartakan  : 20hb. Julai 2006

No. Rujukan             : No.15 (Kn.P.U. 20)

Akta/Enakmen         : 

 

Kategori   :  Sosial / Syariah

 

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 36 dan 39 Enakmen  MajlisAgama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menerusi Jemaah Ulama’ yang bersidang pada 15 Zulhijjah 1426H bersamaan 15 Januari 2006 dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Al-Sultan Kelantan membuat Fatwa yang berikut:

 

Bahawa Seseorang bapa harus dan masih ada hak untuk menarik balik sebarang harta yang dihibahkan kepada anaknya semasa ada melalui lafaz atau perbuatan selagi harta tersebut masih berada di bawah milik mutlak anaknya dan harta tersebut masih belum hilang dari kuasa anaknya.

 

Adapun P.A (surat wakil kuasa) yang diberikan oleh Nik Rahmat Bin Wan Hasan (anak)  kepada Dato’ Wan Hasan Bin Abdul Halim (bapa) tidak menjadi halangan kepada Dato’ Wan Hasan Bin Abdul Halim iaitu pemilik asal kepada tanah Lot 290 dan 291, Seksyen 4, Bandar Kota Bharu untuk menarik balik tanah yang dihibahkan kepada anaknya ( Nik Rahmat Bin Wan Hassan) secara perbuatan dengan mewakafkan tanah tersebut.

 

Oleh itu, pewakafan yang dilakukan oleh Dato’ Wan Hasan Bin Abdul Halim ke atas tanah di Lot 290 dan 291, Seksyen 4 , Bandar Kota Bharu adalah sah di sisi hukum syara’.

 

Publish modules to the "offcanvs" position.