FATWA 14.

 

Tarikh Keputusan       :  04hb. Julai 2004

Status Penwartaan     :  Warta

Tarikh Diwartakan      : 28 April 2005

No Rujukan                  : MAIK. D.231/PK/155/Kulit 3 Bil.(8)

Akta/Enakmen            : Jil. 58 No. 410

 

Kategori  :  Akidah

 

Soalan       : FATWA MENGENAI PENGHARAMAN AJARAN AZHAR BIN WAHAB

        (PENGASAS AL-MANSUR HOLDING SDN. BHD)

 

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 36 dan 39 Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Bil 4 Tahun 1994, Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menerusi Jemaah Ulama’ yang bersidang pada 16 Jamadil Awal 1425H bersamaan 04hb Julai 2004M dan atas Titah Perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan membuat Fatwa yang berikut:-

 

  1. Ajaran Azhar bin Wahab didapati bertentangan dengan fahaman Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar, dan

 

  1. Bahawa mana-mana kumpulan atau orang perseorangan yang berpegang dan mengamalkan ajaran Azhar bin Wahab dianggap menyalahi hukum syara’ dan wajib bertaubat.

Publish modules to the "offcanvs" position.