FATWA 6.

 

Status Penwartaan : Warta

Tarikh Diwartakan  : 03hb. Julai 1986

Bertarikh Pada        : 5hb Jun 1986

No. Rujukan             : [MUI. (Kn.) 43/78/Bhg. 2.]

Akta/Enakmen         : Jil 39.No. 256

 

Kategori : Aqidah

 

Soalan     : FATWA MENGENAI BAHAN PENERBITAN YANG DILARANG

                  ( HAJI AHMAD LAKSAMANA BIN OMAR)

 

 

            Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 15 Undang-Undang Majlis Ugama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966, Majlis mengisytiharkan perkara-perkara yang diperihalkan dalam jadual sebagai penerbitan yang dilarang kerana mempunyai perkara-perkara yang bertentangan dengan Hukum Syarak atau ajaran Ugama Islam atau mana-mana Fatwa yang diluluskan oleh Undang-Undang.

 

 

 

JADUAL

 

 

Bil

 

Tajuk Penerbitan

 

Pengarang

 

Penerbit

 

Bahasa Melayu

 

1

 

Hakikat Insan

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

Tiada

 

Melayu

 

2

 

 

Tajalli

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

Tiada

 

Melayu

 

 

 

JADUAL

 

 

Bil

 

Tajuk Pita Rakaman

 

 

Penyampai

 

1

 

Huraian Alam 1,2,3……..

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

 

2

 

Demi Masa 1,2,3………

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

 

3

 

Allah dan Taghut 2 …

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

4

 

Hakikat Solah …….

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

5

 

Kewujudan Roh 1, 2  …….

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

6

 

Imam Pokok Perjuangan …..

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

7

 

Ucapan Tajalli  1 ……

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

 

8

 

Lafaz Syahadah dan Bacaan Dalam Solah ( cara-cara lafaz syahadah dan Bacaan di Dalam solah)   ……..

 

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

9

 

Sabar Dalam Makrifat …..

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

10

 

Zikir Lahuna (Lidah) …..

 

Haji Ahmad Laksamana Bin  Omar

 

11

 

Delima Pengajian Tasauf

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

12

 

Imam , Alam ,Cabaran …..

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

13

 

Manusia Tidak Dijadikan …..

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

14

 

Hakikat  Syahadah  1…….

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

15

 

Modal  Hidup ……

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

16

 

Inna Lilllahi Wainna Illahi Raji’un 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10..11

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

17

 

Syahadah  Dalam Alam Tujuh …

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

18

 

Hakikat  Musibah 1 ……..

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

19

 

Martabat Tujuh 1,2…..

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

 

 

20

 

Jalan  Kawalian  1,2,3 …….

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

21

 

Hakikat  Air  Sembahyang 1,2,  ….

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

 

22

 

Hakikat  Sembahyang  4,3 …

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

23

 

Hakikat  Puasa

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

 

24

 

Hakikat  Muhammad ……

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

25

 

Martabat Nafsu 1,2……

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

26

 

Islam, Imam, Tauhid, Makrifat  1,2,5 …

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

27

 

Jalan  Sakaratilmaut 1, 2, …..

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

28

 

Junub  dan Kesucian  …

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

29

 

Hakikat  Al-Quran 2, 3, ……

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

 

30

 

Zikir  Nafas 1,2,3,4…..

 

Haji Ahmad Laksamana Bin Omar

Publish modules to the "offcanvs" position.