FATWA BERHUBUNG DENGAN TANGGUNGAN HUTANG SYARIKAT

 

Kategori     : Sosial/Syariah

 

 

Keputusan:

 

Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 18 dan 20 Ogos 1993 telah membincangkan Berhubung Dengan Tanggungan Hutang Syarikat telah bersetuju memutuskan seperti berikut:

 

Seorang pengarah anak syarikat pemaju perumahan telah membuat pinjaman wang dari     seseorang hamba Allah untuk tujuan menampung perbelanjaan projek dengan janji akan membayar balik dalam tempoh tiga bulan.Malangnya dia gagal menjelaskan hutang tersebut dalam tempoh yang ditentukan itu. Selepas setahun si piutang  menuntut hutangnya dengan alasan untuk membolehkan beliau mengeluarkan zakat tetapi tidak dapat dipenuhi oleh si peminjam tersebut, sebaliknya dia berjanji akan menolong mengeluarkan zakat atas hutang yang ada di tangannya, tetapi belum sempat janji tersebut ditunaikan dia meninggal dunia.Waris si mati yang menanggung hutang itu mempertikaikan siapakah yang sebenarnya yang bertanggungjawab ke atas hutang tersebut, si mati atau syarikatnya kerana menurut undang-undang syarikat sendirian berhad, pengarah urusan syarikat bertanggungjawab menyelesaikan tanggungan syarikat, walau bagaimanapun dalam syarikat itu pengarah urusan tidak diberi kuasa untuk membuat apa-apa keputusan kerana kuasa mutlak ditangan pengarah (si mati) itu sendiri.

 

Soalannya:

 

Soalan (1)         : Siapakah yang bertanggungjawab ke atas hutang tersebut?

 

Jawapan             : Zakat wajib ke atas pemilik harta صاحب المال

 

Soalan (2):Adakah terlepas si piutang  itu daripada kewajipan membayar zakat atas wang hutang yang ada ditangan peminjam setelah si peminjam telah berjanji akan membayar zakatnya dahulu?

 

 Jawapan (i)  :Dalam masalah ini hutang adalah tertanggung ke atas orang yang berhutang  itu sendiri.

 

(ii) :Adapun janji yang pernah dibuat oleh si peminjam tersebut semasa hayatnya untuk menolong  menjelaskan zakat si puitang maka hendaklah disempurnakan  oleh warisnya.

Publish modules to the "offcanvs" position.