ms Malay en English
A- A A+

FATWA TAHUN 2015

 

   KAEDAH HITUNGAN ENAM BULAN DUA LAHZAH MENGIKUT TAQWIM HIJRI  UNTUK PENENTUAN   STATUS SAH NASAB.

(Kertas Mesyuarat Jemaah Ulama’ Bil 3/1/2015)

 

            Kategori: Sosial Syariah

Keputusan :

Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Malayu Kelantan yang bersidang pada 06 Disember 2015 Masihi Bersamaan 24 Safar 1437 Hijriah telah membincangkan isu mengenai hukum Kaedah Hitungan Enam Bulan Dua Lahzah Mengikut Taqwim Hijri  Untuk Penentuan Status Sah Nasab.

 

         Mesyuarat bersetuju  memfatwakan bahawa tempoh minimum masa mengandung ialah enam bulan dihitung daripada waktu yang memungkinkan berlaku hubungan kelamin antara suami isteri dalam akad nikah yang sah dan bayi yang dilahirkan selepas tempoh enam bulan tersebut dikira sebagai anak sah taraf. Manakala hitungan minimum enam bulan dua lahzah untuk penentuan status sah nasab ialah 175 hari. Mesyuarat bersetuju mengguna pakai pendapat dan kaedah yang dikemukakan oleh mazhab Maliki dalam isu ini bagi memelihara  kesucian nasab dan keturunan. Dalam masa yang sama pendapat ini juga dilihat lebih meraikan kemaslahatan bayi dan menjaga keaiban serta maruah institusi kekeluargaan.

 

 Mesyuarat juga bersetuju memutuskan pihak yang berautoriti  dalam menentukan kaedah hitungan enam bulan  dua lahzah untuk penentuan status sah nasab di Negeri  Kelantan ialah Mahkamah Syariah Negeri Kelantan sahaja.

Senarai Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Jabatan Mufti Negeri Kelantan