ms Malay en English
A- A A+

CADANGAN ISTIBDAL SEBAHAGIAN LOT 359 TANAH WAKAF KHAS AL-MARHUM TENGKU KAYA PAHLAWAN DENGAN DUA UNIT RUMAH KEDAI TIGA TINGKAT YANG DIBINA OLEH SYARIKAT SENTOSA JAYA SDN. BHD.

 

Kategori  : Sosial Syariah (Wakaf)

 

Keputusan :

 

Mesyuarat Jemaah  Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang kali 1/2004 di Bilik Mesyuarat Tingkat Tiga Majlis Agama Islam Kelantan  pada 4 Julai 2004 telah membincangkan isu Cadangan Istibdal Sebahagian Lot 359 Tanah Wakaf Khas Al-Marhum Tengku Kaya Pahlawan Dengan Dua Unit Rumah Kedai Tiga Tingkat Yang Dibina Oleh Syarikat Sentosa Jaya Sdn. Bhd. dan telah bersetuju menfatwakan seperti  berikut  :

 

  1. Diharuskan istibdal sebahagian daripada tanah Wakaf Khas Al-Marhum Tengku Kaya Pahlawan di lot 359 kepada Syarikat Sentosa Jaya Sdn. Bhd. dan sabagai gantinya dua unit lot kedai tiga tingkat sebagaimana yang dicadangkan dalam projek ini hendaklah diberi milik kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku nazir kepada tanah Wakaf Khas ini.

 

  1. Mesyuarat Jemaah Ulama’ juga menasihatkan sebelum projek pembangunan di atas dijalankan, Majlis selaku nazir kepada harta wakaf ini hendaklah mengambil tanggungjawab yang tinggi bagi memastikan ianya tidak terdedah kepada risiko yang mengakibatkan kerugian atau luput manafaat wakaf atau hilang harta wakaf ini sendiri yang berpunca dari silap membuat perhitungan atau kelemahan pengurusan atau penipuan atau kecuaian manusia.

 

Ekoran permohonan daripada pihak pengurusan Majlis Agama Islam Kelantan yang meminta pandangan Jemaah Ulama’ Majlis mengenai status-status lot tanah wakaf majlis yang bertaraf “Hak milik Terhad” ( leasehold) yang telah tamat tempohnya. Pihak Pengurusan Majlis khuatir tanah-tanah tersebut akan diambil semula oleh Kerajaan Negeri untuk tujuan lain yang menyebabkan hilang manfaat wakaf.

 

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan nas-nas berikut:

 

Kitab Ahkamul Aufak karangan Syeikh Mustafa Ahmad Razak halaman 148-149:

 


 1.1. فيما يجوز من الشروط وتجوز مخالفته عند الحاجة.... على أن مخالفته شرط الواقف عندما تصبح مخالفته مما تدعوا اليه ضرورة المحافظة على حياة الوقف أو حسن الانتفاع به، انما تدخل في حقوق الولاية العامة وصلاحيتها في تدبير مصالح المجتمع على الوقف ما توجبه قواعد السياسة الشرعية ومقتضى الحال. هذا ويمكن تصنيف الشروط التي تدخل في هذا الفرع الى اصناف أربعة وفقا للمبادئ العامة التي يستند اليها جواز المخالفة مما صرح به الفقهاء أو دلت عليه علل الأحكام.

 

 

.الأول: كل الشرط قد يؤول الى تعطيل استثمار الوقف أو قله الثم

 

.الثاني: كل شرط في مصارف الوقف قد يؤول الى التعذر

 

.الثالث: كل شرط قد يؤول الى غبن القائمين بأعمال الوقف الضرورية في اجورهم

 

.الرابع: كل شرط قد تكون مخالفته اسهل تنفيذا دون اخلال بالمقصود وغرض الواقف

 

وذلك كما لو نص الواقف على منع الاستبدال بعقار الوقف. فانه يعمل بشرط هذا ما أمكن، فاذا تخرب وليس للوقف غلة تفي بتعميره أو أصبحت نفقاته تقارب غلته، فتضاء لت ثمرته. أو نزح الناس من حوله ونحو ذلك من الاسباب التي يعود تقديرها الى القضاء، وأمكن ان يستبدل به ما يعوض الوقف بخير منه نفعا، ساغ الاستبدال به، ولكن باذن القلضي. 

 

Pembangunan yang dicadangkan tersebut menepati hasrat asal pewakaf iaitu supaya harta yang diwakafkan mendapat manfaat yang lebih baik berbanding sekiranya harta tersebut kekal dalam keadaan asal.

 

Tarikh Keputusan  :  04 Julai 2004

Senarai Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Jabatan Mufti Negeri Kelantan